Poľnohospodárske služby dronom

Budúcnosť poľnohospodárstva za pomoci leteckých služieb

Snímkovanie rastlín na poliach, ovocných sadoch a vinohradoch pomocou multispektrálneho dronu pomáha zachytiť choroby a napadnutia škodcami na už na počiatku a tých môžeme ochrániť vašu úrodu.

Pomocou postrekovacieho dronu zvládneme rýchlo a efektívne aplikovať postreky a granulované hnojivo bez nutnosti použitia ťažkých strojov a bez škôd na rastlinách.

Multispektrálny dron

– Precízne zbere údajov: Multispektrálne kamery nainštalované na dronoch môžu získať vysoko presné a detailné údaje o stavbe, zložení a raste rastlín. Tieto údaje sa potom môžu použiť na určenie optimálneho času na zavlažovanie, aplikáciu hnojív alebo pesticídov.

– Efektívne monitorovanie úrody: Drony môžu byť použité na sledovanie rastu a vývoja plodín, a to aj v náročných terénnych podmienkach, čo uľahčuje plánovanie zberu a zlepšenie výnosov.

– Rýchle zisťovanie problémov: Multispektrálne kamery sú schopné detekovať problémy, ako sú nedostatok vody, choroby alebo škodcovia, skôr ako by boli viditeľné na povrchu. Toto umožňuje rýchlejšie reagovať a minimalizovať škody.

– Úspora času a nákladov: Multispektrálne drony môžu nahradiť tradičné metódy, ako napríklad manuálne zber údajov alebo iné postupy, ktoré sú nákladné a časovo náročné. Taktiež umožňujú lepšiu správu poľnohospodárskej pôdy a to aj na veľkých pozemkoch.

– Presnosť: Drony sú schopné získať presné a spoľahlivé údaje, ktoré sú potom použité na presnejšiu aplikáciu hnojív a pesticídov, čo zvyšuje efektivitu a znižuje náklady.

– Rýchlosť a flexibilita: Drony sú schopné rýchlo a flexibilne prispôsobiť sa rôznym situáciám a podmienkam, čo znižuje čas potrebný na zber údajov a poskytuje rýchlejšie a presnejšie výsledky.

Postrekovací dron

– Efektivita: Postrekovacie drony sú schopné rýchlo a efektívne aplikovať pesticídy a herbicídy na veľkých pozemkoch poľnohospodárskej pôdy, čím zvyšujú produktivitu a znižujú náklady.

– Presnosť: Drony sú schopné aplikovať pesticídy a herbicídy s vysokou presnosťou, čím minimalizujú množstvo použitých chemikálií a znižujú riziko znečistenia pôdy a vody.

– Flexibilita: Postrekovacie drony sú schopné prispôsobiť sa rôznym terénom a podmienkam, čo znižuje potrebu manuálneho zásahu a minimalizuje škody na plodinách.

– Bezpečnosť: Použitie postrekovacích dronov znižuje potrebu manuálneho zásahu a minimalizuje riziko zranenia pracovníkov a riziko vystavenia chemikáliám.

– Presnosť dávkovania: Drony sú schopné aplikovať rovnaké množstvo pesticídov alebo herbicídov na každý meter štvorcový, čo zvyšuje efektivitu a znižuje riziko prebytku alebo nedostatku aplikovaných chemikálií.

– Úspora času: Použitie postrekovacích dronov znižuje čas potrebný na postrek poľnohospodárskej pôdy a umožňuje rýchlejšiu reakciu na problémy v poľnohospodárstve.