Rastlinná výroba

Kompletné portfólio hybridov kukurice a slnečnice od firiem Pioneer Hi-Bred, Monsanto, Limagrain, Saatbau, KWS, Gabonakutató, Rapool, Syngenta, Kiskun, Martonvásár, …

Najnovší sortiment osív pšenice ozimnej od firiem VP Agro, Saatbau, Gabonakutató, Rapool a Selgen.

Nové trendy pestovateľskej technológie v podobe hybridných osív ozimnej pšenice od firmy Rapool a hybridných osív ozimných jačmeňov od firmy Syngenta.

Ponuka osív ozimného jačmeňa a ovsa, jarných odrôd sladovníckeho jačmeňa a ostatných jarín, vrátane medziplodín pre potreby „greeningu“ v samostatných osivách ako aj miešankách podľa potreby.