Categories: Aktuality

by Milos Vrtik

Share

Categories: Aktuality

by Milos Vrtik

Share

Dňa 19.11. 2019 sme zahájili zber pokusov kukurice na pokusnom poli Sagrop pri Šali – Veči .

Tento neskorší dátum zberu mal súvis s priebehom počasia na jeseň, kedy prakticky od polovice októbra sme pociťovali intenzívne zrážkovo bohaté obdobie. Mierne obavy zo stavu porastu sa nakoniec nepotvrdili, vlhkosti porastu sa pohybovali medzi 17 až 22 %. Prekvapili najmä hybridy v nízkej FAO skupine 300 – 350  s úrodami cez 9 t, treba dodať hybridy v danej skupine na našich poliach bodujú každoročne, pripisujeme to ľahším pôdam, deficitu vlahy a extrémnym horúčavám v letných mesiacoch, kedy vedia tieto materiály generatívnu fázu dokončit v predstihu.

Rovnako ale zaujímavé je, že sa do popredia dostali aj hybridy s neskorším FAO 450 a viac, čo nasvedčuje istej negatívnej perióde zrejme pri kvitnutí vo FAO skupinách 380 – 420. Treba dodať že táto skupina je v našom regióne nosná a preto aj reálne odzrkadľuje priemerné úrody na úrovni 7,5 t z hektára.

Naše celkové zhodnotenie pokusov a praktický výstup do praxe by bol teda zameraný na rozloženie rizika vo forme širšieho spektra osevu s dôrazom na FAO skupinu 300 – 350, ktorá nám vie zabezpečiť stabilnú úrodu pri priaznivých zberových vlhkostiach, čo nám môže zabezpečiť sejbu ozimín v agrotechnickom termíne.

Výsledky pokusov KUKURICA 2019

STAY IN THE LOOP

Subscribe to our free newsletter.

Don’t have an account yet? Get started with a 12-day free trial