Categories: Aktuality

by Milos Vrtik

Share

Categories: Aktuality

by Milos Vrtik

Share

Vážení kolegovia, pestovatelia !

V aktuálnom pestovateľskom ročníku 2019 pre Vás firma Sagrop pripravuje už 5. ročník Dní poľa obilnín, kukurice a slnečnice. V dňoch 16. až 18.4.2019 sme dokončili sejbu pokusov kukurice,  kde sa nám podarilo rozšíriť portfólium až na 116 hybridov, vo FAO skupinách 320 až 480 so zastúpením až 14 osivárskych firiem. Založený je taktiež pokus hybridov slnečnice, kde máme zasiatych 43 hybridov od 7 osivárskych firiem v technológiách Express, Clearfield aj Clearfield plus.

Už tradične budete môcť tieto porasty sledovať aj s tabuľkovými označeniami hybridov na našom pokusnom poli Sagrop pri hlavnej ceste medzi obcami Šaľa – Veča a Trnovec nad Váhom.

Blíži sa nám čas obilninárskych prehliadok, kde taktiež máme pre vás pripravené odrodové pokusy a to 28 odrôd pšenice ozimnej  a 5 odrôd ozimného jačmeňa.

Týmto článkom si Vás dovoľujeme pozvať na náš Deň poľa obilnín Sagrop  , ktorý sa uskutoční 28.5.2019.

Tohtoročná veľmi teplá zima s výrazným deficitom zrážok vo forme snehovej prikrývky , ktorej predchádzala suchá jeseň a neskôr aj rýchly nástup vysokých jarných teplôt s deficitom dažďových zrážok spôsobili na mnohých miestach najmä južného Slovenska nepriaznivé podmienky pre vzchádzanie, odnožovanie a zapojenie porastov ozimín. Použité priemyselné hnojivá na prihnojovanie sa od jarných mesiacov takmer nerozpustili a tým sa doslova minuli účinku. Tieto aspekty spôsobujú výrazný stres spôsobeným suchom a už aj deficitom živín. Firma Sagrop aj napriek týmto každoročne sa stupňujúcim nepriaznivým agroklimatickým podmienkam prezentuje pokusy vždy v reálnom stave na danej lokalite, možno aj to je dôvod Vašej pravidelnej hojnej účasti.

STAY IN THE LOOP

Subscribe to our free newsletter.

Don’t have an account yet? Get started with a 12-day free trial