Pozrite si výsledky prevádzkových pokusov s kukuricou 2018, SAGROP ŠAĽA

Výsledky pokusov kukurice 2018