Categories: Aktuality

by Milos Vrtik

Share

Categories: Aktuality

by Milos Vrtik

Share

Vážení priatelia, obchodní partneri,

Spoločnosť Sagrop spol. s r.o. v spolupráci s Pioneer Hi-Breed Slovensko s.r.o., Monsanto Slovakia s.r.o., KWS Semena s.r.o., Rapool Slovakia s.r.o., Gabonakutató Nonprofit Kft, RWA Slovakia spol. s r.o.,SAATBAU SLOVENSKO, s.r.o., Limagrain Central Europe SE, VP AGRO, spol. s r.o., Maisadour Hungária,Dow AgroSciences s.r.o, Syngenta Slovakia, s.r.o.,

si Vás týmto dovoľujeme pozvať na Deň poľa kukurice a slnečnice dňa 13. septembra 2018 (štvrtok)

Miestom konania stretnutia je pokusné pole Sagrop, spol. s r.o., v katastri obce Šaľa-Veča

Program:

  • 9:30 – 10:00  prezentácia a privítanie na pokusnom poli Sagrop Šaľa
  • 10:00 – 12:00  prehliadka pokusov s kukuricou a slnečnicou, zhodnotenie aktuálneho stavu porastov

Po ukončení prehliadky pokusov na Vás čaká tombola a chutný obed.

 

Tešíme sa na Vašu účasť
Ing. Marek Psota

STAY IN THE LOOP

Subscribe to our free newsletter.

Don’t have an account yet? Get started with a 12-day free trial