Categories: Akcie

by Milos Vrtik

Share

Categories: Akcie

by Milos Vrtik

Share

Tradične v predžatevnom období spoločnosť Sagrop usporadúva Deň poľa obilnín, ktorý sa tento rok konal 31.mája na pokusných poliach spoločnosti Sagrop.

Agronóm našej spoločnosti Ing. Matej Takáč pripravil v spolupráci so spoločnosťami RAPOOL, SELGEN, VP AGRO, SAATBAU, SYNGENTA, RWA, GABONA KUTATÓ a BASF vyše 60 odrôd pšenice a jačmeňa. Pestovatelia mali možnosť v reálnych podmienkach skonfrontovať jednotlivé odrody a vybrať si z nich na založenie novej úrody.

Najlepším vysvedčením pre našu spoločnosť bola početná účasť pestovateľov, ktorí odchádzali so záujmom o nasledujúce podujatie.

STAY IN THE LOOP

Subscribe to our free newsletter.

Don’t have an account yet? Get started with a 12-day free trial