Vážení priatelia, obchodní partneri,

Spoločnosť Sagrop spol. s r.o. v spolupráci s VP AGRO, spol. s r.o., SELGEN-Slovakia spol. sr.o., CAUSSADE Osiva,Rapool Slovakia s.r.o., Syngenta Slovakia, s.r.o. Gabonakutató Nonprofit Kft,
RWA Slovakia spol. s r.o., SAATBAU SLOVENSKO, s.r.o., BASF Slovensko spol. s r.o.

si Vás týmto dovoľujeme pozvať na Deň poľa obilnín dňa 31. mája 2018 (štvrtok)

Miestom konania stretnutia je pokusné pole Sagrop, spol. s r.o., v katastri obce Šaľa-Veča ( podľa priloženej mapky )

Program:

  • 9:30 – 10:00 prezentácia a privítanie na pokusnom poli Sagrop Šaľa
  • 10:00 – 12:00 prehliadka porastov pšenice a jačmeňa, zhodnotenie aktuálneho stavu porastov

Súčasťou programu bude prehliadka vozidiel od spoločnosti DUNAUTO DS, tombola.

Po ukončení prehliadky a vyhodnotení porastov, Vás pozývame na chutný obed.

Tešíme sa na Vašu účasť.
Ing. Marek Psota