Categories: Akcie

by Milos Vrtik

Share

Categories: Akcie

by Milos Vrtik

Share

Vážení priatelia, obchodní partneri,

Spoločnosť Sagrop spol. s r.o. v spolupráci s VP AGRO, spol. s r.o., SELGEN-Slovakia spol. sr.o., CAUSSADE Osiva,Rapool Slovakia s.r.o., Syngenta Slovakia, s.r.o. Gabonakutató Nonprofit Kft,
RWA Slovakia spol. s r.o., SAATBAU SLOVENSKO, s.r.o., BASF Slovensko spol. s r.o.

si Vás týmto dovoľujeme pozvať na Deň poľa obilnín dňa 31. mája 2018 (štvrtok)

Miestom konania stretnutia je pokusné pole Sagrop, spol. s r.o., v katastri obce Šaľa-Veča ( podľa priloženej mapky )

Program:

  • 9:30 – 10:00 prezentácia a privítanie na pokusnom poli Sagrop Šaľa
  • 10:00 – 12:00 prehliadka porastov pšenice a jačmeňa, zhodnotenie aktuálneho stavu porastov

Súčasťou programu bude prehliadka vozidiel od spoločnosti DUNAUTO DS, tombola.

Po ukončení prehliadky a vyhodnotení porastov, Vás pozývame na chutný obed.

Tešíme sa na Vašu účasť.
Ing. Marek Psota

STAY IN THE LOOP

Subscribe to our free newsletter.

Don’t have an account yet? Get started with a 12-day free trial