Categories: Akcie

by Milos Vrtik

Share

Categories: Akcie

by Milos Vrtik

Share

Dňa 20.09.2017 spoločnosť Sagrop spol. s r.o. v spolupráci s partnerskými firmami organizovala akciu „Deň poľa kukurice“, ktorý bol zameraný na predstavenie hybridov kukurice v reálnych pestovateľských podmienkach. Milo nás prekvapila hojná účasť z Vašej strany, a to i napriek nepriaznivému počasiu.

Počas prehliadky porastov bolo prezentovaných  19 hybridov kukurice od firmy Pioneer Hi-Breed Slovensko s.r.o., 7 hybridov od firmy Monsanto Slovakia s.r.o., 6 hybridov od CAUSSADE Osiva, 9 hybridov od firmy Rapool Slovakia s.r.o., 4 hybridy od firmy Syngenta Slovakia, s.r.o., 5 hybridov od firmy  Gabonakutató Nonprofit Kft, 5 hybridov od firmy Kiskun v zastúpení Agrisem Galanta, 3 hybridy od firmy RWA Slovakia spol. s r.o., 8 hybridov od firmy SAATBAU SLOVENSKO, s.r.o., 19 hybridov od firmy KWS Semena s.r.o., . Zároveň bolo prezentované aj herbicídne ošetrenie kukurice prípravkami od firmy BASF Slovensko s.r.o. a to pre Akris, post. Arrat + Kelvin, a druhý variant ošetrenia od firmy MV- Servis prípravkom Principal.

Počas celej akcie bolo k dispozícii chutné občerstvenie a ochutnávka vín s prezentáciou od firmy Dubovský & Grančič.

Ďakujeme Vám za Vašu účasť a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Ing. Marek Psota

 

 

STAY IN THE LOOP

Subscribe to our free newsletter.

Don’t have an account yet? Get started with a 12-day free trial