Vážení priatelia, obchodní partneri,

Spoločnosť Sagrop spol. s r.o. v spolupráci s Pioneer Hi-Breed Slovensko s.r.o., Monsanto Slovakia s.r.o., CAUSSADE Osiva, Rapool Slovakia s.r.o., Syngenta Slovakia, s.r.o. Gabonakutató Nonprofit Kft, Agrisem Galanta, RWA Slovakia spol. s r.o., SAATBAU SLOVENSKO, s.r.o., KWS Semena s.r.o., BASF Slovensko s.r.o.

si Vás týmto dovoľujeme pozvať na Deň poľa kukurice v stredu 20. septembra 2017.

Miestom konania stretnutia je pokusné pole Sagrop, spol. s r.o., v katastri obce Šaľa-Veča.

Program:

  • 9:30 – 10:00 prezentácia a privítanie na pokusnom poli Sagrop Šaľa
  • 10:00 – 12:00 prehliadka pokusov s kukuricou, zhodnotenie aktuálneho stavu porastov

Súčasťou programu bude výstava poľnohospodárskej techniky New Holland a tombola.
Po ukončení prehliadky pokusných políčok Vás pozývame na chutný obed.

Tešíme sa na Vašu účasť.
Ing. Marek Psota