Categories: Akcie

by elbee19

Share

Categories: Akcie

by elbee19

Share

Vážení priatelia, obchodní partneri,

Spoločnosť Sagrop spol. s r.o. v spolupráci s Pioneer Hi-Breed Slovensko s.r.o., Monsanto Slovakia s.r.o., CAUSSADE Osiva, Rapool Slovakia s.r.o., Syngenta Slovakia, s.r.o. Gabonakutató Nonprofit Kft, Agrisem Galanta, RWA Slovakia spol. s r.o., SAATBAU SLOVENSKO, s.r.o., KWS Semena s.r.o., BASF Slovensko s.r.o.

si Vás týmto dovoľujeme pozvať na Deň poľa kukurice v stredu 20. septembra 2017.

Miestom konania stretnutia je pokusné pole Sagrop, spol. s r.o., v katastri obce Šaľa-Veča.

Program:

  • 9:30 – 10:00 prezentácia a privítanie na pokusnom poli Sagrop Šaľa
  • 10:00 – 12:00 prehliadka pokusov s kukuricou, zhodnotenie aktuálneho stavu porastov

Súčasťou programu bude výstava poľnohospodárskej techniky New Holland a tombola.
Po ukončení prehliadky pokusných políčok Vás pozývame na chutný obed.

Tešíme sa na Vašu účasť.
Ing. Marek Psota

 

STAY IN THE LOOP

Subscribe to our free newsletter.

Don’t have an account yet? Get started with a 12-day free trial