Loading...
Úvodná stránka2021-02-09T14:21:41+01:00

Sagrop, spol. s r.o. Šaľa je distribútorská a poradenská firma, ktorá zabezpečuje predaj vstupov do poľnohospodárskej prvovýroby s ponukou prefinancovania až do zberu príslušnej rastlinnej komodity.

Realizujeme nákup agrokomodít a odborné poradenstvo s možnosťou prehliadky našich odrodových poloprevádzkových pokusov.

Spolupráca s našou spoločnosťou Vám poskytne:

Aktuality

Ostatné aktuality

Rastlinná výroba

Naša ponuka

Kompletné portfólio hybridov kukurice a slnečnice od firiem Pioneer Hi-Bred, Monsanto, Limagrain, Saatbau, KWS, Gabonakutató, Rapool, Syngenta, Kiskun, Martonvásár, …

Najnovší sortiment osív pšenice ozimnej od firiem VP Agro, Saatbau, Gabonakutató, Rapool a Selgen.

Nové trendy pestovateľskej technológie v podobe hybridných osív ozimnej pšenice od firmy Rapool a hybridných osív ozimných jačmeňov od firmy Syngenta.

Ponuka osív ozimného jačmeňa a ovsa, jarných odrôd sladovníckeho jačmeňa a ostatných jarín, vrátane medziplodín pre potreby „greeningu“ v samostatných osivách ako aj miešankách podľa potreby.

Aktualizovaná ponuka pesticídov od firiem DuPont, Syngenta, BASF, Bayer, Dow AgroSciences, Monsanto, Adama, SUMIAGRO, Agro Aliance, …

Systémy riešenia mimokoreňovej výživy rastlín v podobe prípravkov kryštalických vodorozpustných hnojív Agroleaf Power od firmy ICL z rôznymi kombináciami mikro a makroelementov.

Celý komplex tuhých a tekutých anorganických hnojív s možnosťou namiešania Vami požadovaného zloženia NPK a prídavkov mikroprvkov, možnosť odberu pôdnych vzoriek a vypracovania odborného pôdneho rozboru s návrhom riešenia výživy, poradenstvo pri výbere osív, hnojív a pesticídov priamo u Vás. Kontrola porastov, nákup, zber, odvoz, sušenie, čistenie a skladovanie komodít v našich skladoch.

Realizácia produktov

nakupujeme a predávame:

Obilniny
Komodity Parita
Pšenica potravinárska 14,0 nl/ 800 OH/ 250 pc. FCA ZSK
Pšenica potravinárska 13,0 nl/ 780 OH/ 250 pc. FCA ZSK
Pšenica potravinárska 12,5 nl/ 760 OH/ 230 pc. FCA ZSK
Pšenica potravinárska 12,0 nl/ 760 OH/ 230 pc. FCA ZSK
Pšenica kŕmna FCA ZSK
Jačmeň sladovnícky FCA ZSK
Jačmeň kŕmny FCA ZSK
Komodita Množstvo Termín Parita
Kukurica suchá 2000 t jan-jún 2019 FCA zsk
Komodita Parita
Repka úroda 2019 FCA ZSK

Golfové ihriská

Poradenstvo a návrh realizácie riešenia výživy trávnikov formou mikrogranulátov, klasických granulovaných hnojív a špeciálnej listovej výživy, riešenia herbicídnej a fungicídnej ochrany trávnych porastov, možnosť zabezpečenia rozboru pôdy v certifikovanom laboratóriu.

V súčasnosti poradenstvo zabezpečujeme na golfových ihriskách GBKO Hrubá Borša, GC Sedín, GC Red Oak Nitra.

Kontaktujte nás

VEDENIE SPOLOČNOSTI

Ing. Marek Psota
+421 903 466 234
psota@sagrop.sk

JUDr. Zuzana Moravčík Psotová
+421 903 235 407
psotova@sagrop.sk

OBCHODNÉ ODDELENIE

Ing. Ján Kováč
+421 903 406 462
kovac@sagrop.sk

Ing. Matej Takáč
+421 902 823 580
takac@sagrop.sk

Ing. Ján Hudák
+421 911 755 462
hudak@sagrop.sk

FAKTURÁCIA A LOGISTIKA

Ing. Helena Melová
+421 903 590 638
melova@sagrop.sk

Monika Psotová
+421 903 796 820
monikapsotova@sagrop.sk

ADRESA

Tulipánová 1997/4
927 01 Šaľa

OFFICE

Hlavná 14
927 01 Šaľa

tel./fax: +421 31 770 8191
sagrop@sagrop.sk

SKLAD

sklad Sagrop Šaľa
927 05 Dlhá nad Váhom

GPS: 48.174960, 17.863196

Róbert Tóth: +421 910 785 492
Lukáš Psota: +421 911 339 939

Go to Top