Výsledky poloprevádzkového pokusu Sagrop, kukurica, lokalita Šaľa-Veča